ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถอนยาจากการใช้สเตียรอยด์

ระยะเวลาของการใช้สเตียรอยด์ และชนิดของความแรงสเตียรอยด์ ส่งผลให้เกิดระยะเวลาของการถอนยาที่ต่างกัน มีรายงานว่า อาการผิวติดสารสเตียรอยด์นั้น เช่น ผิวที่บางลง จะเกิดหลังจากใช้ยาไปแล้ว 6 สัปดาห์ แต่ในบางเคสก็เกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์แรกเลยก็มีครับ และจากผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีคำแนะนำว่า ไม่ควรใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเกิน 2 อาทิตย์ ครับ (ยกเว้นโรคบางชนิดที่ต้องได้รับคำแนะนำ และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ แบะพิจารณาเห็นสมควรแล้วว่า เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย)
.
.
แพทย์หลายท่านพยายามเปลี่ยนวิธีการรักษา ไปเลือกใช้ยาอย่างอื่นโดยไม่พึ่งยาสเตียรอยด์ แต่การเปลี่ยนแนวคิดของคนไข้ และชี้แจงเรื่องของอาการถอนยาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้กับทุกคน เพราะระหว่างที่ใช้ยาอื่น ก็จะเกิดอาการถอนยาที่ทำให้เข้าใจว่า ยาที่ได้จากแพทย์นั้นไม่มีประสิทธิภาพ ในแพทย์บางท่านจึงตัดสินให้คนไข้หยุดยา/ครีมที่ผสม สเตียรอยด์ และรอให้อาการถอนยาหายก่อน จึงเริ่มกระบวนการวิธีรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องต่อไป แต่ผู้ป่วยมักทนไม่ไหว คิดว่าการรักษาที่ได้รับยังไม่ดีหรือเป็นการเลี้ยงไข้ จึงเปลี่ยนการรักษาสุดท้ายก็เริ่มวัฏจักรผิวติดสารไหม่อีกครั้ง จากการหลงเชื่อคำโฆษณาที่ผิดๆทางอินเตอร์เนตครับ